Dåb

Dåb

Dit barn skal have sit navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske på to måder, enten ved dåb i kirken eller ved navngivning.

I Vor Frue Kirke har plads til 60 enkeltpersoner og op til 160 personer i familiegrupper / bobler ved aktiviteter med sang, under hensyntagen til de nyeste restriktioner ift. afstandskrav. 

Ved dåb

I skal rette henvendelse til kirkekontoret i det sogn, I hører til. Er I i tvivl om, hvilket sogn du hører til, kan I se det her.
I Vor Frue sogn kontaktes kirkekontoret på tlf. 96311180.  Her aftaler vi sammen en dato for dåben, samt hvilken præst der skal døbe barnet.

Faddere

Til dåben skal I vælge faddere ( minimum 2 personer - max. 5 personer) Kirkekontoret skal have navn og adresser på fadderene senest 2 uger inden dåben, og I skal sende oplysningerne til denne mail: vorfrue.sognaalborg@km.dk

Fadderne skal selv være døbt ved den kristne tro, og er fadderen under 18 år, skal denne være konfirmeret. 

Præsten der skal døbe barnet, kontakter jer forældre 1 - 2 uger inden dåben, og aftaler en dåbssamtale, hvor dåben og de praktiske ting gennemgåes.

Skal dit barn navngives - eller have pas inden dåb

Ønsker I ikke at jeres barn skal døbes i kirken, eller skal I have lavet pas til jeres barn, inden det er døbt, gøres dette via Borger.dk 

I begge tilfælde er det en god idè, at læse de regler der gælder for valg af navne, samt se listen over godkendte drenge-og pigenavne. Listen findes på familiestyrelsens hjemmeside.

Lørdags dåbsgudstjenester

OBS: I denne Corona-periode har vi ikke udvalgte lørdage til lørdagsdåb, men vi døber blot løbende på lørdage, når I ønsker det.

På udvalgte lørdage er der lørdagsdåb i kirken. Lørdagsdåbene foregår kl. 11.00. Se datoer for lørdagsdåb i kirkens kalender, eller spørg på kirkens kontor.
I tilfælde af I bor i sognet er det også muligt at få dit / jeres barn døbt på almindelige hverdage. Kontakt i det tilfælde kontoret på telefonnr. 96311180.

Varighed af dåbsgudstjeneste

På hverdage og lørdage varer dåbsgudstjenesten omkring 20-25 min.
Varighed af dåb i forbindelse med almindelig søndags gudstjeneste er omkring 60 min.

Drop in-dåb

I Vor Frue Kirke tilbyder vi også drop in-dåb - som er en enkel og smuk måde at afholde dåb på - for både børn og voksne. Læs mere om drop in-dåb her.

Har I spørgsmål til dåben, eller hvordan I skal forholde jer, er I velkomne til at kontakte kordegn Pia Hovaldt på telefonnummer 3036-1513 eller mail: vorfrue.sognaalborg@km.dk.

Læs mere om dåb i Folkekirken her.