Dåb

Dåb

Et barn skal have sit navn senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske på to måder, enten ved dåb i kirken eller ved navngivning.

Ved dåb
Du skal rette henvendelse til kirkekontoret i det sogn du hører til. Er du i tvivl om, hvilket sogn, du hører til kan du se det her.

I Vor Frue sogn kontaktes kirkekontoret på tlf. 9631-1180.  her aftaler vi sammen en dato for dåben og ser hvilken præst der skal døbe barnet.

Faddere: Til dåben skal du vælge faddere ( minimum 2 personer - max. 5 personer) Kirkekontoret skal have navn og adresser  på fadderene senest 2 uger inden dåben. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne tro, og som minimum have nået konfirmationsalderen.
Præsten der skal døbe barnet, kontakter jer forældre 1 - 2 uger inden dåben, og aftaler en dåbssamtale, hvor dåben og de praktiske ting gennemgåes.

Ved Navngivning - eller pas inden dåb
Ønsker du / I ikke at jeres barn skal døbes i kirken, eller skal du / I have lavet pas til jeres barn inden det er døbt, gøres dette 
 via Borger.dk 

I begge tilfælde er det en god idè at læse de regler der gælder for valg af navne og se listen over godkendte drenge-og pigenavne. De findes på familiestyrelsens hjemmeside.

Lørdags Dåbsgudstjenester
På udvalgte lørdage er der lørdagsdåb i kirken. Lørdagsdåbene foregår kl. 11.00. Se datoer for lørdagsdåb i kirkens kalender, eller spørg på kirkens kontor.

I tilfælde af du / I bor i sognet er det også muligt at få dit / jeres barn døbt på almindelige hverdage, dette skal blot aftales med en af de to sognepræster Sophie Nordentoft telefon 2942-2089, eller Kamma Graversen telefon 3113-2597.

Varighed af dåbsgudstjeneste
På hverdage og lørdage varer dåbsgudstjenesten omkring 25 min.

Varighed af dåb i forbindelse med almindelig søndags gudstjeneste er omkring 60 min.

Læs mere om dåb i Folkekirken her.