Fødsel & faderskab

Fødsel og faderskab

Når et barn bliver født, bliver fødslen registreret automatisk af morens bopælssognet. 

Er I som forældre ikke gift, og ønsker I fælles forældremyndighed, kan I indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) elektronisk via www.borger.dk, inden barnet er 28 dage gammelt. Derefter registreres faderskabet med fælles forældremyndighed af bopælssognet.

Er en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) ikke modtaget, inden barnet er 28 dage gammelt (ugifte forældre), så oprettes der automatisk en faderskabssag ved Familieretshuset, og erklæringen kan i stedet indsendes digitalt til Familieretshuset.

Erklæringerne til både bopælssognet og Familieretshuset indsender I  via selvbetjening på www.borger.dk med MitID under "Familie og Børn" - "Faderskab".

Er I som forældre gift, skal I ikke indsende en erklæring. I bliver begge automatisk registreret samtidigt med, at barnets fødsel registreres af bopælssognet.