Begravelse

Død, Begravelse, Kiste, Sorg, Ceremoni, Tab

Begravelse eller bisættelse

Når man har mistet et kært familiemedlem eller en slægtning, er der mange ting, der skal tages stilling til inden for kort tid. Nedenfor kan I læse mere, om de ting, der skal tages hånd om.

Anmeldelse

Når en person dør, skal I som pårørende anmelde begravelse/ bisættelsen til begravelsesmyndigheden, det vil sige kirkekontoret, bedemand eller sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Er I i tvivl om, hvilket sogn der er afdødes bopælssogn kan I læse mere her.

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af alt det praktiske og administrative omkring dødsfaldet og begravelsen. Men som pårørende kan I også selv foretage anmeldelsen, ved at henvende jer til præsten eller kirkekontoret, og her træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.

Som anmelder skal I aflevere en digital anmeldelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Den digitale anmeldelse af ligbrænding/begravelse kan udfyldes fra Borger.dk

Det praktiske i forbindelse med begravelsen

Som pårørende skal I tage stilling til, om den afdøde skal begraves (jordbegravelse) eller bisættes (urnenedsættelse)
Desuden skal I tage stilling til, hvor handlingen skal foregå (kirke eller kapel), og om en præst skal medvirke ved begravelsen.

Praktiske aftaler omkring blomster og lys i kirken aftales med vores kirketjenere på telefon 20120185.

Læs mere om begravelse og bisættelse i Folkekirken her.