Begravelse

Død, Begravelse, Kiste, Sorg, Ceremoni, Tab
Begravelse eller bisættelse.
Når man har mistet et kært familiemedlem eller en slægtning, er der mange ting, der skal tages stilling til inden for kort tid.
Når en person dør, skal de pårørende anmelde begravelse/ bisættelsen til begravelsesmyndigheden, det vil sige kirkekontoret, bedemand eller sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Dette skal ske senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

De pårørende skal tage stilling til, om den afdøde skal begraves (jordbegravelse) eller bisættes ( urnenedsættelse)
Hvor handlingen skal foregå (kirke eller kapel).og om en præst skal medvirke ved begravelsen.

Er du i tvivl om, hvilket sogn der er afdødes bopælssogn klik her

Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af alt det praktiske og administrative omkring dødsfaldet og begravelsen. Men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen, ved at henvende sig til præsten eller kirkekontoret, og her træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.

Du skal som anmelder aflevere en digital anmeldelse til begravelsesmyndigheden, som er sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Den digitale anmeldelse af ligbrænding/begravelse kan udfyldes fra Borger.dk

Praktiske aftaler omkring blomster og lys i kirken aftales med vores kirketjenere på telefon 2012-0185

Læs mere om begravelse og bisættelse i Folkekirken her.