Medlemsskab af folkekirken

Du har bopæl i Vor Frue sogn.

Indmeldelse i folkekirken sker som udgangspunkt ved dåb. Er du allerede døbt, enten i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund, kan du blive indmeldt/genindmeldt ved at udskrive og udfylde blanketten: Optagelse/genoptagelse i Folkekirken.

Kontakt kirkekontoret på telefon 96311180 eller e-mail vorfrue.sognaalborg@km.dk for at få tilsendt blanketten.

Blanketten afleveres/indsendes udfyldt til kontoret på adressen:

Vor Frue Sogn
Niels Ebbesens Gade 2C
9000 Aalborg

eller via e-mail SIKKER HENVENDELSE.

Udmeldelse af folkekirken sker ved brev eller e-mail til os via SIKKER HENVENDELSE til kontoret i bopælssognet. Brevet skal indeholde CPR-nr. og skal være underskrevet.