Navneændring ifm. bryllup

Ønsker du en navneændring på bryllupsdagen, skal du indsende elektronisk ansøgning med MitID via www.borger.dk. Navneændring på bryllupsdagen er gratis, hvis der skabes navnefællesskab.

Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og/eller efternavne. 

Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. 

Hvis du ikke har MitID

Hvis du ikke kan få MitID, eller hvis den der skal godkende ansøgningen ikke kan få MitID, så kan I udfylde ansøgningen – til print.
Gælder det navneændring i forbindelse med vielse, skal du anvende blanketten 'Navneændring ved vielse - til print'.
For øvrige navneændringer anvend 'Ansøg om navneændring - til print'.

Ansøgningsblanketterne findes på www.personregistrering.dk under ”Papirblanketter til udskrivning”. Har du ikke adgang til internet så kontakt kirkekontoret på telefon 96311180, og vi sender dig en blanket.

Ansøgningsblanket og eventuel kvittering skal sendes pr. brev til det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, skal ansøgning og eventuel kvittering sendes til fødekommunen i Sønderjylland.

Du kan finde kontaktoplysninger til dit bopælssogn på www.sogn.dk.

FAQ

Hvordan får jeg besked om at navneændringen er gennemført?
Du modtager en afgørelse samt en digital personattest i din e-Boks.

Får jeg et nyt sundhedskort, pas og kørekort, når jeg ændrer navn?
Sundhedskort: Det er gratis at få et nyt sundhedskort (gult sygesikringskort), hvis du ændrer navn i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen.

Et nyt sundhedskort er ikke gratis, når du ændrer navn, og navneændringen ikke sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Du kan bestille sundhedskort hos kommunen.

Pas: Du skal selv betale for et pas med dit nye navn på. Du kan søge om pas hos kommunen.

Kørekort: Du skal selv betale for ændring af kørekort eller evt. et duplikatkørekort.

Hvem får oplysning om, at jeg har ændret mit navn?
Oplysning om navneændringen sendes automatisk til CPR/Folkeregistret.
Banker, forsikringsselskaber, arbejdsgiver, uddannelsesinstitutioner m.v. kan abonnere på oplysninger fra CPR og får derved oplysninger om dit nye navn.

Du skal selv sørge for at give besked til dem, der ikke selv henter oplysninger om dit nye navn fra CPR.