Velkommen til Lisbeth Solmunde Michelsen

 

Som navnet antyder er Lisbeth vokset op på Færøerne - nærmere betegnet Klaksvig - i en familie, som var tilknyttet Brødremenigheden.

I 1977 dimitterede hun fra Aarhus Universitet som Cand.Theol. hvorefter hun i tre år var hjælpepræst ved Hasle Kirke v. Aarhus. Her var hun desuden arrangør og præst ved Hørhavegudstjenesterne i Marselisborg.

Fra 1980 til 1983 var Lisbeth Solmunde Michelsen afdelingsleder ved den teologiske afdeling på Academia Faeroensis, Færøerne, og adjunkt på Færøernes Seminarium i Torshavn, samt freelancepræst, foredragsholder, forfatter af færøsk teologisk faglitteratur og til diverse artikler. Desuden var hun leder og underviser ved efteruddannelsen af færøske lærere og præster.

I perioden fra 1983 - 1994 var Lisbeth sognepræst ved Nørre Herlev Kirke og Frederiksborg Slotskirke v. Hillerød, hvor hun desuden havde diverse formands- og bestyrelsesposter, blandt andet i komiteen for Danske Kirkedage og stiftsrepræsentant for det sognekirkelige børnearbejde. Ydermere var hun medlem af Kirkeministeriets kommission for obligatorisk efteruddannelse af præster.

1994 blev hun kbf. sognepræst i Vodskov kirke og sogn, hvor hun også har holdt gudstjenester for psykisk udviklingshæmmede i Hammer Bakker - og hun var formand for Rold Skov Refugium.

I 2015 gik Lisbeth på pension for at være Con Amor Præst for færinger uden embede og uden løn.

Yderligere kan nævnes at Lisbeth: 

  • siden 1984 har undervist Hendes Majestæt Dronning Margrethe II i det færøske sprog, samt oversat og indøvet Dronningens officielle taler i Lagtinget på Færøerne. Ridder af Dannebrog i 2016 
  • siden hun blev teologisk kandidat i 1977 har holdt færøske gudstjenester og kirkelige handlinger for færinger i Danmark
  • har været flyverpræst ved KVG Vedbæk og Flyvestation Aalborg i 24 år
  • i 25 år har været underviser på Teologisk Voksenundervisning, Aalborg Stift i 25 år
  • været teologisk foredragsholder ved flere Kirkehøjskoler
  • har arrangeret rejser for Kristeligt Dagblad og Unitas til Færøerne, Israel og Oberammergau 
  • har holdt Færøerne i live i Danmark ved at holde foredraget “De magiske øer, - mit land Færøerne” ca. 800 gange.

Lisbeth er bosiddende bor i "hjemmet ved fjorden" Østre Havnegade i Aalborg - og i "huset ved havet" Kettrup Bjerge. Hun er gift med pensioneret dommer Carsten Michelsen (faktisk har de netop fejret guldbryllup) og har tre børn og svigerbørn samt otte børnebørn.

Vi byder Lisbeth et stort velkommen i Vor Frue Kirke - og vi håber naturligvis, at I vil gøre det samme.