Valg til menighedsrådet - vil du sætte dit præg på Vor Frue? Kom til valgforsamling 15. september

15. september er der valg til menighedsrådet. I Vor Frue Kirke skal der vælges 10 medlemmer, som sammen med sognets præster udgør menighedsrådet.

Alle medlemmer af folkekirken, der bor i Vor Frue Sogn eller har løst sognebånd til en af sognets præster og er fyldt 18 år, kan stille op til menighedsrådet – og stemme under den skriftlige og hemmelige afstemning, der foregår samme aften. Har du lyst til at sætte dit præg på Vor Frue Kirke, så mød op i kirken tirsdag 15. september kl. 19. 

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet

  • har det overordnede ansvar for styring og udvikling af arbejdet i Vor Frue Kirke
  •  fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, godkender udviklingsplan, gudstjenesteplan, budget og regnskab
  • råder over kirkens budget, der bl.a. bliver brugt på lønninger, vedligeholdelse og drift af kirken, gudstjenester, børne-og familiearbejde, events, koncerter, møder, foredrag, socialt arbejde med videre
  • indstiller, hvem der skal ansættes som præster i sognet.

Hvad kræver det at være medlem af menighedsrådet?

Der er brug for mange typer af kompetencer i Vor Frue Kirkes menighedsråd, og det kræver ikke en bestemt viden eller baggrund at være med. Det vigtigste er, at du kommer med engagement og en vilje til at involvere dig i arbejdet med ledelse og udvikling af kirken.

Menighedsrådet mødes ca. 10 gange i løbet af et år. Herudover er der mulighed for udvalgsarbejde.

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte formand Ole Kamp, der er formand for menighedsrådet  - på tlf. 3070 1655 eller mail: ole@olekamp.dk

 Hvis du vil stille op til menighedsrådet skal du

  1.  Tjekke om du har adresse i Vor Frue Sogn - hvis ikke skal du senest 1. september kl. 12 have løst sognebånd til én af kirkens præster.
  2.  Møde op i kirken 15. september kl. 19. Du vil blive opfordret til at give en lille præsentation af dig selv og din interesse for kirken. Hvis du har konkrete ídeer/holdninger til fremtidens Vor Frue Kirke skal du endelig fremlægge dem.

 

  1.