Uropførelse den ottende dag

Uropførelserne Den Ottende Dag 

Velkommen til to specielle eftermiddage med uropførelser af Den Ottende Dag-8 salmer for kor og soli og 8 salmer til fællessang med nye digte og ny musik.

Søndag den 25. september i Vor Frue Kirke kl. 16.00 har du mulighed for at opleve uropførelser af sangværket Den Ottende Dag - 8 salmer for kor (SATB), sopran-og barytonsolist og klaver med tekst af Benedicte Hammer Præstholm og musik af Henrik Thorngaard. Af sangværket er 8 salmer uddraget til fællessang, så alle tilhørerne også selv kan få lov til at synge de smukke tekster på de skønne melodier. I opførelserne indgår desuden  oplæsning og billedfremvisning med billeder af Maja Lisa Engelhardts værker.

De 8 salmer omfatter en salme for hver af de syv dage i skabelsesberetningen, og en salme for den ottende dag. Den ottende dag er den dag, hvor mennesket overtager ansvaret for den videre skabelse. 

Den direkte inspiration til sangværket er 8 bronzerelieffer, skabt af Maja Lisa Engelhardt. De første syv relieffer refererer til de syv skabelsesdage, det ottende relief refererer til den dag, hvor alting først rigtig begynder efter skabelsens afslutning. 

Er du interesseret i at lære / høre teksterne og melodierne før uropførelsen er der øvetime fredag den 23. september i Vor Frue Kirke kl. 16.30-17.30.

Medvirkende

 • Pankoret
 • sopransolist Charlotte Hjørringgaard Larsen
 • barytonsolist Thomas Rewes
 • pianist Lise Gam Jensen
 • arresthuspræst Lena Bentsen (oplæser)
 • Aage Nielsson (billedfremviser)
 • Peter Schüsler (organist i Vor Frue Kirke)
 • Lisbeth Nymark Sørensen (organist i Saltum Kirke)
 • Saltum Kirkes Voksenkor (i Saltum Kirke)
 • Kirsten Lodberg (leder og tilrettelægger) 
  Kirsten er uddannet lærer, organist og cand.mag. i musik og fransk. Hun har arbejdet som musikskoleleder, organist og underviser, og hun har udarbejdet og ledet mange musikarrangementer, fra 2006 bl.a. med fokus på Svein Ellingsen og fra 2013 på Maja Lisa Engelhardt. I 1979 oprettede Kirsten Lodberg Pankoret og har ledet det siden.

Dato for uropførelsen:

 • 25. september i Vor Frue Kirke kl. 16.00 
 • Gratis adgang