Sorg & Samvær

- for efterladte ved dødsfald.

Hvorfor mødes? 
Når man har mistet et menneske, der stod én nær, kan det gør godt at dele de opleveler og erfaringer, man har haft i forbindelse med dødsfaldet og tiden derefter.

Gruppen er et trygt rum, hvor der er plads til at tale om de mange praktiske følelses- og relationsmæssige udfordringer man møder som efterladt. Samværet med ligestillede kan være en hjælp til at orientere sig mod en ny livssituation, genvinde mod på livet og evt. knytte nye værdifulde relationer.

Hvor og hvornår mødes vi?
Gruppen mødes én gang om måneden - en onsdag eftermiddag kl. 16-17.30 - i Vor Frue Kirkes lokaler, Niels Ebbesens Gade 2c, 9000 Aalborg.

Hvem kan deltage?
Alle, som har mistet - enten for nyligt eller for nogen tid siden - og som har lyst til samvær med andre i samme situation.

Nærmere oplysninger fås ved henvendlese til sognepræst Sophie Nordentoft på tlf. 29422089 eller mail sno@km.dk.

Sorg & Samvær er et tilbud, som lægger vægt på at være rummeligt og åbent for alle uanset alder tilhørsforhold og holdninger.