Sorg gruppe

 

Sorg & Samvær - for efterladte ved dødsfald

Hvorfor mødes?
Når man har mistet et menneske, der stod én nær, kan det gøre godt at dele de oplevelser og erfaringer, man har haft i forbindelse med dødsfaldet og tiden derefter.

Gruppen er et trygt rum, hvor der er plads til at tale både om de mange praktiske, følelses- og relationsmæssige udfordringer, man møder som efterladt.

Samværet med ligestillede kan være en hjælp til at orientere sig mod en ny livssituation, genvinde mod på livet og evt. knytte nye værdifulde relationer.

 

Hvor og hvornår mødes vi?

Gruppen mødes i vor Frue Kirkes lokaler, Niels Ebbesens Gade 2c, 9000 Aalborg én gang om måneden. 

 

Hvem kan deltage?

Alle, som har mistet– for nylig eller for nogen tid siden – og som har lyst til samvær med andre i samme situation.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Sognepræst Sophie Nordentoft, telefon 2942-2089, mail sno@km.dk

 

Sorg& Samvær er et tilbud, som lægger vægt på at være rummeligt og åbent for alle uanset alder, tilhørsforhold og holdninger.