Samtalehjørnet i Vor Frue Kirke

Samtalehjørnet i Vor Frue Kirke

Livet leves forlæns, men forstås som bekendt baglæns.

Har du tid og lyst til samvær og meningsfuld samtale, hvor overskriften for samtalen er livshistorier, så mød op i til Samtalehjørnet på udvalgte torsdage. Kirkens caféhjørne danner rammen for samtalerne, med mindre andet er angivet nedenfor. 

Sognepræst Sophie Nordentoft er tovholder og oplægsholder på Samtalehjørnet - og naturligvis har vi kaffe på kanden.

Dato og tidspunkt for næste Samtalehjørne:

  • 9. september kl. 14.30-16.00 - OBS! Denne dag er Samtalehjørnet i konfirmandstuen i Sognegården.

Vi glæder os til at se dig til samvær og meningsfuld samtale.