Retningslinier for samvær i kirken

Vi overholder naturligvis de Corona-retningslinier, der er givet for indendørs aktiviteter.
I Vor Frue Kirke er der som regel plads til alle, da vi heldigvis har et stort kirkerum. Kirken er målt op til, at der må være 173 personer, men vi har valgt at sætte max antal til 150 personer.

Følgende er gældende, når du kommer til gudstjeneste eller andre aktiviteter i Vor Frue Kirke

- Der er håndsprit tilgængeligt i kirken, og vi sikrer løbende grundig rengøring af alle kontaktflader

- Vi har lavet en tydelig afmærkning af pladser, og der må som udgangspunkt kun sidde personer på hver anden kirkebænk og kun én person på hver af de markerede pladser. MEN hvis I kommer to fra samme husstand, må I gerne sidde sammen/ved siden af hinanden. Hvis I er flere end to fra samme husstand, står kirkens medarbejdere klar med nærmere anvisninger.  Afmærkningen betyder følgende:

1: Der er 2 meter mellem pladserne, når der synges. Det betyder, at man sidder på hver 2. bænk, hvilket er sundhedsmæssigt forsvarligt når vi synger sammen. Der er i dette tilfælde plads til 75 personer i Kirkerummet.

2: Der er 1 meter mellem pladserne, når der ikke synges. Vi har plads til 150 personer i kirkerummet.

Desuden:

- Nadver foregår i hold á 11 personer ad gangen i koret. Menigheden skal placere sig på de grønne prik-afmærkninger

- Kirkekaffen skænkes af kirkens medarbejdere, og serveres ved stationer i kirkens hjørner. Vær opmærksom på at undgå trængsel.

- Kirken forlades i hold efter anvisning af kirkens medarbejdere

Alle er velkomne - MEN føler du dig syg eller har du symptomer på Coronasmitte, bedes du blive hjemme. 

Har du spørgsmål til ovenstående, eller til, hvordan du skal forholde dig, når du deltager i aktiviteter i vores skønne kirke, er du naturligvis meget velkommen til at spørge vores medarbejdere, som er tilstede i kirkerummet ved alle aktiviteter. 

Tak for din forståelse og omtanke for andre og dig selv i denne Corona-tid.