Retningslinier for samvær i kirken

Vi overholder naturligvis de sundhedsfaglige retningslinier, der er givet for indendørs aktiviteter. 

I Vor Frue Kirke er der som regel plads til alle, da vi heldigvis har et stort kirkerum.

Læs herunder, hvordan du kan hjælpe os med at overholde retningslinierne.

 

Et par anvisninger, når du kommer til gudstjeneste eller andre aktiviteter i Vor Frue Kirke

1. Der må som udgangspunkt kun sidde personer på hver anden kirkebænk og kun én person på hver af de markerede pladser. MEN hvis I kommer to fra samme husstand, må I gerne sidde sammen/ved siden af hinanden. (Hvis I er flere end to fra samme husstand, opfordrer vi til at I deler jer op, så I kun sidder to sammen.)

3. Ovennævnte regler gør det sundhedsmæssigt forsvarligt, at vi synger sammen. Sang giver forhøjet risiko for dråber fra svælget, og det kræver lidt større sikkerhedsafstand - med hver anden bænk tom. 

4. Alle er velkomne - dog bedes personer, der føler sig syge eller har symptomer på Coronasmitte, vente til de er uden risiko for at smitte andre.

Der vil i kirkerummet være personale, der kan svare på eventuelle spørgsmål.

Vel mødt i Vor Frue Kirke