Kirkebil

For handicappede og gangbesværede borgere med bopæl indenfor sognegrænsen er der mulighed for at bestille en kirkebil/ taxa til gudstjenester
og andre arrangementer i kirken.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 96 31 11 80.

Senest fredag kl. 12.00, når det drejer sig om gudstjeneste den følgende søndag.