Jens Brun - vikar i Vor Frue Kirke

Jens Brun - hvem er jeg?

Jeg er oprindeligt fra Terndrup i Østhimmerland, hvor min mor var sygeplejerske på Terndrup Sygehus, og min far arbejdede som regnskabsfører i Hadsund.

Efter en studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium (for det var et Statsgymnasium dengang) drog jeg til Aarhus. Her jeg brugte de næste 7 år i teologisk auditorium, hvor jeg lærte om "De 4 store": Lindhardt, Prenter, Sløk og Løgstrup.

I 1977 blev jeg residerende kappellan i Gug Kirke, og i 1978 sognepræst samme sted. Min hustru Charlotte og jeg var enige om, at vi ville bo i Himmerland og allerhelst tæt på Aalborg. Det blev i alt til 42 år som sognepræst i Gug, hvor konfirmanderne i øvrigt påstår, at sådan måtte det gå, da man ikke ville have mig andre steder. Det er nu heldigvis ikke helt sandheden. Min familie og jeg har altid haft det godt i Gug, og nu, hvor jeg er pensioneret, bor vi stadig i Gug, nemlig på Beatesmindevej overfor Gug Kirke.

Da Provst Christian Krüger spurgte mig, om jeg ville være vikar i Vor Frue Kirke, sagde jeg straks ja! Nu blev der endelig mulighed for at være præst ved en kirke inde i den by, jeg altid har holdt meget af.

Så jeg glæder mig meget til mødet med menigheden i Vor Frue, til samarbejdet med præstekolleger og medarbejdere ved kirken.

Ved siden af mit præstearbejde har jeg i de senere år arbejdet med lokalhistorie. Det har givet sig udslag i, at jeg har været med til at redigere og udgive årgang 2019 og 2020 af "Østhimmerlandsbogen" fra Forlaget Legimus. Lige for tiden arbejder jeg på en oversigt over de skønlitterære værker, hvor Aalborg er scene for handlingen. Det strækker sig fra Jacob Paludans "Jøren Stein" til Jakob Ejerbos "Nordkraft", med mange sideblikke til Hans Lyngby Jepsen og Erik Aalbæk Jensen.

Aalborg med fjorden, Vesterbro, Aalborgtårnet & Skydepavillonen, Jomfru Ane Gade og Gåsepigen er alt sammen rigdomme med masser af fortællinger, vi har lige udenfor døren.

Så måske der i mine prædikener indgår historier om oplevelser fra gåture i Aalborgs gader - nu er I advaret!

Mange hilsner
Jens Brun