Sommerhøjskole - seks onsdage med spændende foredrag og ny musik

1.   Juli - Knud Birk Pedersen om Sind Skolerne            

"Det er fælles for os mennesker, at vi kan føle os psykisk sårbare. Forskellen mellem os består i vores evne til at håndtere sårbarheden - en evne, der skabes gennem læringsprocesser op igennem barndom og voksenliv.”

Skoleleder Knud Birk Pedersen fra Lille Skole for Voksne Nordjylland og Sind Dagskole vil fortælle, hvordan skolerne via faglig undervisning styrker kursisternes mentale sundhed, trivsel, følelse af meningsfuld, selvtillid m.v.

Og hvordan skolerne samtidig er et læringsrum, der træner evnen til at indgå i sociale relationer, få feedback fra andre, opbygge mestringsstrategier og tro på egne evner.

 

8. juli - Lars Bang Jensen om Rusland

Lars Bang Jensen fra Kulturklub FOKUS vil fortælle om sit møde med almindelige russere og om de store forandringer, Rusland har gennemgået de seneste 20 år.

Han har som rejseleder besøgt Rusland mere end 40 gange og har opbygget en solid viden om Rusland og dets nyere historie. Du vil denne formiddag få et indblik i tilværelsen, som den former sig for almindelige mennesker i det kæmpestore land.

 

15. juli - domprovst Niels Chr. Kobbelgaard - om Storm P

Vi kender Storm Ps finurlige opfindelser, hans nummermænd, hunden Grog og ikke mindst hans vagabonder og klovner. Storm P har dog også andre sider, som ikke er så kendte. I foredraget vil Niels Chr. Kobbelgaard kaste lys over både den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm P.

 Vi skal møde den unge Storm, der som en gammeltestamentlig profet revser sin samtids magthavere. Storm P viser sig som et menneske, der bærer på en stor medfølelse mod de små. Det er dem, der er forundringsparate, mens mange af de andre højt på strå spiller deres spil. Det er de små, han bruger som ”forkyndere” af livets storhed, varme og glæde. Her viser Storm P. sig som en evangelisk forkynder.

Ind i alt, hvad Storm P malende forkynder og formaner, mærker vi hans varme humor, som vel om noget er Storm Ps varemærke.

 

22. juli: Kalle Vestergaard  - om Mandecenter Aalborg

Kalle Vestergaard er socialrådgiver på Mandecentrets to afdelinger i Aalborg. Han vil fortælle om Mandecentret, om mænd i krise – og nok også om dét at være mand i 2020.

Kort om Mandecentret: Landsdækkende og privatejet organisation med tilbud om rådgivning og hjælp til mænd, der er i krise efter parbrud/skilsmisse eller partnervold.

Centret fungerer som krisecenter og tilbyder bolig til mænd, der som følge af krisen ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i hjemmet.


 

29. juli: Organist Peter Schüsler og præst Kamma J. Graversen: Vi synger nyt!

Vi er så heldige at leve i en tid, hvor så megen ny og god musik skrives.

Vor Frue Kirkes organist Peter Schüsler og præst Kamma J. Graversen vil denne formiddag præsentere nye salmer og et par stykker af de nye sange, der er sluppet gennem nåleøjet til den næste udgave af højskolesangbogen.

Vi vil sammen synge og diskutere de nye salmer og sange. Vel mødt til en formiddag med masser af sang! 

 

 

5. juli: Koordinator Helene Selmer Kristensen - om Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte er opstået efter et voksende behov om støtte og råd og vejledning til forældre i børnefamilier i Danmark. Behovet viser sig som usikkerhed og vaklen i livet og med opdragelsen af børnene.

Som en del af Folkekirkens diakonale arbejde, er Familiestøtten derfor opstået. Ikke med svaret på "det rigtige" at gøre, men som en støtte til forældrene, så de, med sparring, selv kan finde frem til, hvad der er det rigtige at gøre for dem.  

Og hvordan går det så med dette arbejde for kirken? Det skal vi høre om denne formiddag først i august.